Z Smart Devs with Python Pro 123

Lê Đình Quý
1451 học viên

Bạn sẽ học được gì?

Giới thiệu về khóa học

Thông tin giảng viên

Lê Đình Quý

Giáo viên

Đánh giá của học viên


0

(0 Đánh giá)

0%
0%
0%
0%
0%

Nhận xét của học viên


Z Smart Devs with Python Pro 123

Thời lượng: 00 giờ

Giáo trình: 1 bài

Hạn dùng: 12 tháng


Học phí: 17.604.000

Thêm vào giỏ hàng

Có thể bạn quan tâm