Điều khoản dịch vụ

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

  • Đối với đơn hàng chuyển khoản/thanh toán trực tuyến (khoá học): Do đặc thù sản phẩm là khóa học online và sản phẩm đã được kích hoạt trực tiếp vào tài khoản của khách hàng nên zbizworld.vn không tiếp nhận yêu cầu hủy khóa học đã đăng ký thành công tại website: zbizworld.vn

  • Lưu ý: Bất kỳ khóa học nào được mua từ bên thứ 3 ngoài zbizworld.vn, zbizworld.vn không có trách nhiệm hỗ trợ.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Sản phẩm Công Ty TNHH ZBizWorld cung cấp là các khóa học trực tuyến nên không được hoàn tiền, trừ trường hợp lỗi do sản phẩm (có biên bản làm việc cụ thể).

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Bước 1: Tiếp nhận khi có yêu cầu hỗ trợ về sản phẩm. Nếu gặp khó khăn trong quá trình học về mặt kỹ thuật, khách hàng có thể liên hệ với bộ phận CSKH của zbizworld.vn thông qua các kênh:

Nếu gặp khó khăn trong quá trình học liên quan đến nội dung khóa học, khách hàng được đội ngũ trợ giảng hỗ trợ trực tiếp. Bất kỳ khóa học nào được mua từ bên thứ 3 ngoài zbizworld.vn, zbizworld.vn không có trách nhiệm hỗ trợ.

Bước 2: Xem xét trường hợp tiếp nhận có phù hợp với nguyên tắc chung của chính sách hỗ trợ sản phẩm.